Monday, March 1, 2021

Mogu li građani da utiču na prostorno planiranje u svojoj zajednici?

Poslednjih godina, sve veću pažnju ali i nezadovoljstvo građana Podgorice izaziva učestala pojava prekomjerne ili čak nepropisne gradnje, koja, uparena sa nestajućim zelenim površinama, a sudeći po reakcijama žitelja Glavnog grada, nepovoljno utiče na kvalitet života u lokalnim zajednicama. Takav je slučaj i sa naseljem...

FORUM REPUBLIKUM | EP1 | Što se (g)radi?

Nakon 4 godine volontiranja, redakciji portala Glas Zabjela se ukazala prilika da svoj rad podigne na viši nivo. U namjeri da ohrabrimo i osposobimo građane da učestvuju u procesima odlučivanja unutar svoje zajednice, predstavljamo vam istraživački serijal „Forum Republikum“. Prva od šest epizoda se bavi...

Podzemno bogatstvo, javna suša

Zabjelo je jedno od najvećih naselja glavnog grada, a na njegovoj teritoriji postoji samo jedna funkcionalna javna česma. Na samom kraju ovog teksta, možete pronaći anketu za postavljanje javne česme na Zabjelu. Rezultati ankete biće proslijeđeni Glavnom gradu u okviru inicijative za postavljanje javne...

FORUM REPUBLIKUM | EP2 | Prva žeđ – đe?

U drugoj epizodi serijala Forum Republikum istražujemo vodna bogatstva Podgorice i mehanizme lokalne samouprave putem kojih građani mogu zatražiti i dobiti javnu česmu u svom naselju. Prije svega, pozivamo vas da pročitate istraživački tekst „Podzemno bogatstvo, javna suša“ klikom ovdje. Kao i prošlog puta, otišli smo...

Čije je ovo moje smeće?

Crna Gora je proglašena prvom ekološkom državom na svijetu 20. septembra 1991. godine, deklaracijom na Žabljaku. Velika čast, ali i veliko breme. Sada, gotovo 3 decenije kasnije, možemo sa sigurnošću tvrditi da je Crna Gora ekološka država, ali nažalost samo deklarativno. Sa porastom stanovništva u...

FORUM REPUBLIKUM | EP3 | Samo smeće mrdnut’ neće

U trećoj epizodi serijala Forum Republikum bavimo se temom čistoće javnih površina u lokalnoj zajednici. Za naše gledaoce smo istražili zanimljivu priču misteriozne "ničije korpe" kao i jednostavne i praktične načine za prijavljivanje nelegalno odloženog otpada u našem naselju. Nakon što smo prije dvije godine...

Recikliranje – potreba a ne trend

Iako reciklaža većini građana Crne Gore vjerovatno zvuči kao trend koji bolje pristaje nekim razvijenijim zemljama, nemoguće je ignorisati pojave iz naše uže okoline koje jasno ukazuju da reciklaža nije samo trend, već potreba i neophodnost za uvođenje novih, zdravijih navika u naše svakodnevne...

FORUM REPUBLIKUM | EP4 | Zabjelo reciklira(j)

U četvrtoj epizodi serijala Forum Republikum, pod nazivom „Zabjelo reciklira(j)“, istražujemo procese reciklaže u lokalnoj zajednici Zabjelo. Ovog puta, priča nas vodi od reciklažnog dvorišta u Ulici Iva Vizina na Zabjelu do reciklažnog centra na deponiji Glavnog grada, pa opet nazad na Zabjelo, gdje predstavljamo...