Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?

Priču o novom parku na Zabjelu smo pratili od samog početka, kada su stanari Ulice Branka Miljkovića predali peticiju za izgradnju parka u blizini njihove ulice. Do sada je realizovana  trećina od obećanog, a Glavni grad djeluje spreman da odustane od pune realizacije projekta.

Podsjećamo, u februaru 2019. godine građani su nam se obratili sa molbom za podršku u njihovoj inicijativi povodom izgradnje park igrališta u blizini njihovog naselja. Kako je tada rečeno našoj redakciji, u ovom zabjelskom kvartu žive brojni mališani koji su osuđeni da se igraju na ulici.

Krajem iste godine, stigla je i potvrda Glavnog grada o opredjeljenju sredstava za izgradnju park igrališta u okviru budžeta za 2020. godinu.

Nakon toga, u junu 2020. godine, Glavni grad je objavio da su pristupili projektovanju ove zelene površine.

Izrada Glavnog projekta parka u Ulici 27.marta u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9“ je ugovorena sa preduzećem „AE Studio“ d.o.o. iz Podgorice, a vrijednost projekta je iznosila 14.883 eura. Prostor predviđen za uređenje javne površine – parkovsko zelenilo zahvatao je površinu od 12.123m2.

Planiran bio i kafe, Izvor: PG BIRO

Kako je tada javljeno iz Biroa za odnose s javnošću Glavnog grada, u okviru parka bili su planirani sljedeći sadržaji: plato sa spomenikom; prostor za dječiju igru; dvije kružne površine od tartana sa spravama; dječja biciklistička kružna staza širine 2m; kafe; vodena zabava; ograđeni park za pse; prostor za jogu; skejt park (skejt, bicikla, roleri); teren za košarku, odbojku, mali fudbal, rukomet; trim staza; prostor za šetnju, odmor, relaksaciju, kao i biciklistička staza.

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
PG BIRO

U centralnoj zoni parka bio je predviđen plato sa skulpturom.

Planirana je bila i fontana, Izvor: PG BIRO

Sa južne strane spomeničke zone bila je predviđena vodena površina sa fontanom čija bi konstrukcija omogućila osvježenje u ljetnim mjesecima.

Planirana je bila i skejt rampa, Izvor: PG BIRO

Planiran je bio i skejt park. Ovi sadržaji, između ostalih, još uvijek nisu realizovani.

Nakon toga, Glavni grad je na Facebook stranici objavio i projekat planiranog parka koji prikazuje sve zamišljene sadržaje. Ova objava je bila snažno promovisana na društvenim mrežama i prikazivala je prostran, moderan i sadržajan park na kojem bi pozavidio bilo koji grad Evrope. Malo je reći da je zainteresovana javnost bila oduševljena objavljenim projektom.

Glavni grad odgovorio na pitanja građana o promjeni lokacije novog parka
Projektovani park (Izvor: PG BIRO)

Mjeseci su prolazili, a izgradnja parka još uvijek nije bila započeta. Zato se naša redakcija,  u okviru produkcije prve epizode istraživačkog serijala Forum Republikum na temu planiranja prostora, obratila Glavnom gradu i za odgovor na pitanje kada će započeti izgradnja parka u Ulici Branka Miljkovića. Iz Glavnog grada je odgovoreno da će se ovo park igralište realizovati nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Direkcije za imovinu.

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
Forum Republikum | EP1 | Što se (g)radi?

A onda je, na opšte iznenađenje, u decembru 2020. godine, objavljeno da je konačno započeta izgradnja parka, ali na samo 40% površine od obećane.

Tada je objašnjeno da dogovori oko eksproprijacije zemljišta na prvobitno zamišljenoj lokaciji, “nijesu tekli planiranom dinamikom”, te je iz tog razloga izgradnja započeta sa druge strane ovog kvarta, u Ulici 27. marta, jer, kako je gradonačelnik Ivan Vuković kazao, u Glavnom gradu “nijesu više htjeli da čekaju”. Iz Vukovićevih riječi se tada dalo zaključiti da će park igralište imati mnogo manju površinu – oko 5000m2.

Započeta izgradnja obećanog parka na Zabjelu
FOTO: PG BIRO

Iznenađeni novim informacijama, predstavnici stanara Ulice Branka Miljkovića izrazili su zabrinutost povodom promjene lokacije, transparentnosti ovog procesa i primjenjivosti već izrađenog projekta i obratili se našoj redakciji sa pitanjima, koja su proslijeđena kabinetu gradonačelnika, nakon čega su iz Biroa za odnose s javnošću Glavnog grada stigli traženi odgovori.

Tom prilikom iz Glavnog grada je pojašnjeno da su “prije početka izgradnje imali kontakt sa privatnim vlasnicima parcela” i da su “čekali od njih odgovor po pitanju eksproprijacije” ali da nažalost nisu “naišli na odziv i interesovanje”.

Dodali su tada i da “ukoliko se u narednom periodu riješe imovinsko-pravni odnosi na druge dvije parcele koje su trenutno u privatnom vlasništvu, Glavni grad će nastaviti sa realizacijom projekta izgradnje parka, koji je inače planiran da se realizuje fazno”.

U razgovoru sa jednim od vlasnika parcela koje su bile predmet pregovora o eksproprijaciji za potrebe izgradnje druge faze parka, našoj redakciji je rečeno da nije istina da Glavni grad nije naišao na odziv i interesovanje, već, naprotiv, da poziv za nastavak pregovora nije uzvraćen od strane Glavnog grada.

Da bismo pokušali da dobijemo potvrdu o razlogu prekida pregovora i potencijalnom nastavku istih, posjetili smo novo park igralište na dan njegovog otvaranja. Tom prilikom, gradonačelnik Ivan Vuković je za naš portal dao izjavu koju prenosimo u cjelosti na snimku koji slijedi.

Bilo kako bilo, koja god strana da je odlučila da prekine pregovore o eksproprijaciji zemljišta za izgradnju druge faze parka, razlog tome se najvjerovatnije može pronaći u procijenjenoj vrijednosti predmetnog zemljišta, koja iznosi čak 1.300.000 eura.

Jasno je da je u pitanju značajna suma novca za koju bi se, po riječima gradonačelnika, moglo izgraditi 6 park igrališta u našem gradu nalik na ono već izgrađeno na Zabjelu.

Od strane vlasnika predmetnog zemljišta, našoj redakciji je potvrđena i informacija da je dio pregovora bilo i ustupanje zemljišta u drugom dijelu Podgorice, koje je u vlasništvu Glavnog grada, te da je odabir dinamike plaćanja prepušten Glavnom gradu.

Sudeći po izjavi gradonačelnika Vukovića, stav Glavnog grada je da je za ovaj dio Zabjela ovo sasvim dovoljno, a da bi novac potreban za realizaciju druge faze parka, do kraja mandata ove uprave, trebalo uložiti u parkovske površine u drugim naseljima.

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
Novo park igralište na Zabjelu FOTO: Facebook/Agencija za stanovanje

Važno je podsjetiti i na to da su vlasnici ovog zemljišta ograničeni kada je u pitanju njegova upotreba, a da su ipak u obavezi da za njega plaćaju porez i da ga održavaju, zbog čega su i oni “zaglavljeni” u nepovoljnoj situaciji. Ovu informaciju je potvrdio i Glavni grad u prethodnim odgovorima na pitanja stanara Ulice Branka Miljkovića:

“Preostalih 7.000 m2 su po planskoj dokumentaciji planirani kao javna zelena površina i svako postupanje protivno tome bilo bi kršenje DUP-a koji je u prostornom planiranju ekvivalentan zakonu.

Ni Glavni grad, a ni fizička lica koja su vlasnici pomenutih parcela ne mogu graditi na tom području, a ukoliko iste ostanu u vlasništvu ovih lica ona su dužna da ih kao takve održavaju.”

Ukratko, to zemljište, po važećem DUP-u Zabjelo 9, može da bude samo javna zelena površina i ništa drugo. Dakle, tu bi kad-tad trebalo da se izgradi nešto nalik parku, ili da se pristupi izmjeni važećeg DUP-a.

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
Površina planirana za drugu fazu projektovanog parka

Vlasnik zemljišta koje je predmet pregovora o eksproprijaciji je za naš portal izjavio da će njihova komunikacija sa Glavnim gradom biti ponovo započeta pismenim dopisom upućenim gradonačelniku, te da će izgradnja druge faze parka uskoro početi ako Glavni grad pokaže spremnost za to.

U cijelom procesu, važno je saslušati i utiske građana koji su tražili i kojima je obećan (ne)realizovani park. Tim povodom, obratili smo se inicijatoru peticije stanara iz Ulice Branka Miljkovića, Petru Koprivici, čiju izjavu prenosimo u cjelosti.

“Za I fazu novoizgrađenog parka, iako isti nije u skladu sa projektom, fazno smo i zadovoljni. Bolje svakako nego što je ranije bilo i uspjeli smo da djelimično sklonimo djecu sa ulice, ali svakako u nedovoljnom kapacitetu ni za jednu veću zgradu, kamo li za kompletno naselje, kako se to potencira. U momentu kada se u neposrednoj okolini rade stambene jedinice na prostoru od skoro 30.000 kvadrata govoriti o ovolikom parku kao dovoljnom naprosto je iluzija. Mada smo negdje mišljenja da je i ova I faza mogla biti mnogo sadržajnije uređena, uostalom kao što je i najavljivano u prethodnom periodu iz Glavnog grada pa smo ipak došli na dva tobogana i dvije ljuljaške za najmlađe, to opet ne želimo biti neskromni i reći da nije bolje nego što je bilo ranije. A u urađenom poslu nema mane, samo isti treba da bude opomena da se u narednom koraku ovi neki propusti koriguju. 

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
Realizovani dio parka na Zabjelu FOTO: Facebook/Agencija za stanovanje

Apelujemo na Glavni grad da imajući u vidu plansku dokumentaciju, DUP Zabjelo 9, projektno rješenje “Disenj”, obećanja koja su dali, realne potrebe svojih građana i ovog dijela grada, ozbiljno razmotri da nađe način da i II faza što prije počne sa izgradnjom i da se na istoj ponudi mnogo kvalitetniji sadržaj za stanovnike naselja. Prema informacijama do kojih smo mi građani u prethodnom periodu došli, vlasnici privatnih parcela su zainteresovani da se eksproprijacija odradi u skladu sa svim važećim pravnim aktima, a štaviše nama je rečeno da su u velikoj mjeri dinamiku i način otplate prepustili Glavnom gradu izlazeći im tako i na taj način u susret.

Novi park: kraj sage ili priča u nastavcima?
Projekat “Disenj”

Imajući u vidu te informacije molimo Glavni grad da iskoristi taj momenat i da iznađe način da se što prije riješe imovinsko-pravni odnosi sa vlasnicima privatnih parcela na zadovoljstvo zainteresovanih strana a da potom planiraju nastavak izgradnje onog što je narodu obećano i što je realna potreba. Dajmo prednost zelenilu i zdravlju, a ne betonu i izduvnim gasovima. Iskreno se nadamo da će razum pobijediti i da će se prepoznati naša glasno izgovorena riječ da se Zabjelu podari ono što je zacrtano, obećano, i ono što mu uostalom pripada. Uostalom Glavni grad je tu radi nas, a ne mi radi njih.” 

Na kraju, čini se da i Glavni grad a i građani imaju čime da budu zadovoljni, ali i nezadovoljni.

Sa jedne strane, Zabjelo je dobilo novo park igralište koje će pružiti potrebne rekreativne sadržaje brojnim mališanima i omladini, iako to igralište nije ni približno sadržajno i prostrano kao prvobitno obećani park.

Sa druge strane, Glavni grad može biti zadovoljan postignutim, ali se postavlja pitanje zašto je bilo neophodno izraditi projekat za mnogo veću površinu ako još uvijek nije bilo izvjesno da će eksproprijacija tog zemljišta biti uspješno završena?

I nadalje, zašto se toliko samouvjereno i nepromišljeno pristupilo prilično glasnoj promociji izrađenog projekta ako je još uvijek bila neizvjesna njegova realizacija i ako ne postoji odgovarajuća odlučnost da se projekat sprovede do kraja?

U zaključku, možemo reći da i iz ove priče svi imamo ponešto da naučimo. Građani imaju čime da budu zadovoljni, ali je potpuno razumljivo ako i dalje očekuju i zahtijevaju ono što im je obećano i što Zabjelo zaslužuje. Dok Glavnom gradu preostaje obnavljanje lekcija iz planiranja prostora i odnosa s javnošću.

Kraj sage ili nastavak priče? Odgovor još uvijek nije sasvim izvjesan. Ali jedno je sigurno: o konačnom epilogu čitaćete na portalu Glas Zabjela.