Prinudno izvršenje naknade štete

Prinudno izvršenje naknade štete

Žarko iz Podgorice se obratio našoj redakciji sa pitanjem za advokata:

Prije tri mjeseca Osnovni sud je usvojio moj tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete i obavezao tuženog da mi na ime narušavanja fizičkog integriteta i povrede psihičkog integriteta isplati ukupan iznos od 550 eura, kao i da mi naknadi troškove postupka. Na koji način mogu naplatiti ovo potraživanje, s obzirom na to da tuženi ne reaguju?

Slijedi odgovor advokata.

Iz postavljenog pitanja nije jasno da li se radi o pravosnažnoj ili izvršnoj presudi, ili je u pitanju prvostepena presuda koja je podložna provjeri pred Višim sudom. Ukoliko se radi o prvostepenoj presudi na koju je izjavljena žalba, mora se sačekati odluka Višeg suda po žalbi, od čega zavisi dalje postupanje oštećenog (tužioca).

Ako je u pitanju presuda na koju nije izjavljena žalba ili je žalba odbijena potvrđujućom presudom Višeg suda, znači da je presuda postala pravosnažna pa se ne može osporavati pravnim sredstvima. U tom slučaju, tuženom se ostavlja rok za dobrovoljno izvršenje pravosnažne presude, koji je, u ovom slučaju 15 dana od prijema presude.

Po proteku ovog roka, ako tuženi nije isplatio tužiocu potraživanje, stiču se uslovi za naplatu potraživanja u izvršnom postupku. Postupak izvršenja pokreće se Predlogom za izvršenje upućenom javnom izvršitelju imenovanom za područje na kojem se nalazi sjedište suda koji je donio pravosnažnu i izvršnu presudu.

U Predlogu za izvršenje moraju biti naznačeni: izvršni povjerilac i izvršni dužnik (tužilac i tuženi iz presude), izvršna isprava (presuda), obaveza izvršnog dužnika, sredstvo i predmet izvršenja, kao i drugi podaci koji su potrebni za sprovođenje izvršenja.

O Predlogu za izvršenje javni izvršitelj je dužan da odluči u roku od pet dana od dana podnošenja Predloga.

Kako se u konkretnom slučaju radi o novčanoj obavezi izvršnog dužnika, uobičajeno je da se izvršenje sprovodi na novčanim sredstvima dužnika i to zabranom i prenosom na račun izvršnog povjerioca.

 

Expergo podcast glas zabjela
Prethodni članakPredstavljen zeleni kutak u Princeze Ksenije
Sledeći članakEkološki hazard: Zapalili gume na Zabjelu (VIDEO)