Home Tags Psihološko savjetovalište

Tag: Psihološko savjetovalište

Ko utiče na formiranje ličnosti djeteta?

Ličnost se formira i razvija pod uticajem dvije grupe faktora: bioloških i socijalnih, a savremena psihologija ističe kao bitan i treći faktor - aktivnost...

Zašto obraćamo pažnju na loše vijesti više nego na dobre?

Ovo je naravno pogrešna percepcija. Neće osobe jednu informaciju prije primijetiti od druge, nego se radi o većem vremenu koje će nekoj informaciji posvetiti....