Neizvjestan datum završetka radova u Ulici Buda Tomovića

Neizvjestan datum završetka radova u Ulici Buda Tomovića

Nakon što je rekonstrukcija dijela Ulice Buda Tomovića započeta u decembru prošle godine, a trebalo je da bude završena u martu 2021., još jednom je probijen rok kojim je iz Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada najavljeno da će ulica biti zatvorena za saobraćaj do 21. juna. Iz Glavnog grada priznaju da je još uvijek nepoznato kada će radovi biti završeni, javile su Vijesti. Kao razlog tome navode brojne izmjene projekta.

Kako su prenijele Vijesti, iz gradske administracije su objasnili i da je jedan građanin pokrenuo postupak za dio ulice dug sedamdesetak metara, a da je to zemljište u svojini Glavnog grada, sa upisom zabiljžbe restitucije.

“Rekonstrukcija Ulice Buda Tomovića će biti završena, ali u ovom trenutku ne možemo precizirati kada. Naime, već na početku izvođenja radova u drugoj polovini decembra prošle godine, jedan dio stanovnika okolnih zgrada, uputio je zahtjev Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice za izmjenu projekta, kako bi se omogućio kolski prilaz njihovim objektima preko oborenih ivičnjaka”, rečeno je Vijestima iz Glavnog grada.

Zahtjevi su, dodali su, upućivani i u narednim mjesecima, tako da je na adresu Agencije do 1. juna stiglo čak petnaest zahtjeva, pri čemu je jedan broj građana to učinio usmenim putem na terenu.

“Takođe, građani su zahtijevali i da se ne izvode raskrsnice sa ulicama kojih nema na terenu, a predviđene su Detaljnim urbanističkim planom (DUP), tako da su privremeno, umjesto raskrsnica, postavljeni ivičnjaci duž ulice, paralelno sa njihovim objektima, dok se ne stvore uslovi za izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu. Isto tako, da bi se izbjeglo rušenje jednog objekta, sa lijeve strane ulice gledano iz pravca Ulice Radosava Burića, tražena je izmjena širine trotoara sa pet na tri metra, a bilo je i manjih izmjena na elektro i hidrotehničkim instalacijama. Sve ovo iziskivalo je da se u više navrata obraćamo projektantu da izvrši izmjene glavnog projekta, od kojih je posljednja urađena početkom juna”, tvrde iz Glavnog grada.

Poseban problem predstavlja dio ulice, u dužini od 70 metara, koji je kao su naveli svojina Glavnog grada, ali za koji postoji upis zabilježbe restitucije „zbog kojeg građanin koji je pokrenuo postupak ometa izvođača da izvodi radove. Da bismo riješili pomenuti problem, 15. aprila smo se obratili Komunalnoj policiji zahtjevom za asistenciju. Komunalna policija je izašla na teren 11. maja i odmah se povukla suočivši se sa otporom građana, te nije mogla sprovesti asistenciju primjenom ovlašćenja komunalnih policajaca iz Zakona o komunalnoj policiji. Stoga je dana 14. maja upućen zahtjev za asistenciju Centru bezbjednosti Podgorica shodno Pravilniku o uslovima i načinu pružanja pomoći državnim organima, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka, a 24. maja i urgencija na koju nam je odgovoreno u formi obavještenja da su „poslovi zaštite lica, imovine i objekata u nadležnosti privrednih društava odnosno zaštitarskih firmi“, pa je potrebno da njih angažujemo na gradilištu u funkciji zaštite“, naveli su iz Glavnog grada.

Za spornih 70 metara, zabilježbu restitucije podnio je Vanja Đurišić, koji je istakao da neće dozvoliti nastavak radova mimo zakona.

Đurišić je tom prilikom kazao da je loptica u dvorištu Glavnog grada, odnosno da od njih zavisi koliko će vremena trebati da bude završena ta ulica.

“Nudim im dogovor. Neka dođe Ivan Vuković ili neko ko ima sva ovlašćenja i sve ćemo se dogovoriti, ulica bi mogla da bude završena za mjesec dana. Ovako, ovom procedurom, koju su oni zapetljali to može da traje i dvije godine”, izjavio je za Vijesti Đurišić.

Kako je ranije saopšteno iz Glavnog grada rekonstrukcijom dijela Ulice Buda Tomovića na Zabjelu je predviđena ugradnja nove prateće infrastrukture, odnosno atmosferske i fekalne kanalizacije, vodovoda, tk kanalizacije i javne rasvjete.

“Nova saobraćajnica biće široka šest metara, a imaće dvije saobraćajne trake širine po tri metra. Sa lijeve strane, gledano iz pravca OŠ ‘Vuk Karadžić’, predviđen je zeleni pojas širine 2,5 i trotoar širine tri metra, a sa desne strane trotoar promjenljive širine, od 2 do 3 metra. Izvođač radova je IGP “Fidija” d.o.o. iz Podgorice, a rok za završetak radova je 100 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ugovorena vrijednost radova je 473.315.75 eura”.

Izvor: Vijesti.me

Prethodni članakNajbolji crnogorski film je – zabjelski!
Sledeći članak(VIDEO) Vuković pobjedom u 20 sekundi do polufinala u Hrvatskoj!