Zabjelo dobilo prvu „pametnu” klupu

Zabjelo dobilo prvu „pametnu
FOTO: PG Biro

Nedavno je na Zabjelu, kao i na još nekoliko lokacija u Podgorici, postavljena prva „pametna” klupa.

Klupa, koja se nalazi u Ulici 27. marta, preko puta OŠ „Vuk Karadžić”, posjeduje pristupnu WiFi tačku, senzor za kišu koji isključuje klupu u slučaju jakih padavina, ugrađeno LED svjetlo koje noću osvjetljava prostor u neposrednoj blizini. Korisnici imaju i mogućnost bežičnog punjenja uređaja novije generacije (koji podržavaju bežično punjenje), kao i standardnog punjenja uređaja putem dva USB priključka.

U okviru aktivnosti u pravcu implementacije koncepta „Smart city“ u Glavnom gradu, pokrenut je pilot projekat uvođenja savremenih tehnologija koje se, između ostalog, odnose na promociju korišćenja solarne energije. Izvršena je nabavka 6 „pametnih“ klupa nove generacije, koje putem instaliranih fotonaponskih modula, akumuliraju sunčevu energiju, kao jedini izvor napajanja (klupe nisu priključene na izvor električne energije). Generisana solarna energija omogućava prikupljanje informacija o vremenskim parametrima koji će biti dostupni građanima preko aplikacije koju će Glavni grad razviti u narednom periodu.

Klupe su postavljene na pet gradskih lokacija, koje zadovoljavaju primarni uslov za funkcionisanje klupe – direktna izloženost suncu, a uzeta je u obzir i frekventnost kretanja građana.

Lokacije:

Trg nezavisnosti (2 klupe),Trg kod gradskog stadiona, Rimski trg (između lokala Astorija i Primicija), uz Trg Vojvode Bećir-Bega Osmanagića (Stara Varoš, ispred Prirodnjačkog muzeja), Zabjelo, ul. 27. marta (preko puta osnovne škole „Vuk Karadžić“).

Dragutin-Drago Đeković, šef Službe za međunarodnu saradnju saopštio je da je ovo tek prvi korak u uvođenju modernih tehnologija u Podgorici i njihovoj aplikaciji u oblasti očuvanja životne sredine. Uskoro će Glavni grad postaviti mrežu senzorskih stanica koje će u kontinuitetu mjeriti parametre kvaliteta vazduha, a u januru 2019. godine počinje realizacija prve faze zamjene javne rasvjete lampama LED tehnologije.

PG BIRO