Niču parkovi na Zabjelu

Glavni grad prihvatio zahtjev za izgradnju parka na Zabjelu

Poslednjih dana na Zabjelu su pokrenuti radovi na izgradnji nove infrastrukture koja je namijenjena najmlađima ali i građanima svih generacija.

Nakon što je prošle godine peticija stanara Ulice Branka Miljkovića urodila plodom, Glavni grad je započeo projektovanje parka u blizini ove ulice, za koji je u budžetu za 2020. godinu izdvojeno 100.000 eura.

Kako javlja PG BIRO, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice izabrala je projektanta koji već uveliko radi na projektovanju ove zelene površine. Izrada Glavnog projekta parka u Ulici 27.marta u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9“ je ugovorena sa preduzećem „AE Studio“ d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost Ugovora je 14.883 eura, sa rokom izrade 40 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Glavni grad prihvatio zahtjev za izgradnju parka na Zabjelu
Lokacija budućeg parka FOTO: Google Maps

Prostor predviđen za uređenje javne površine – parkovsko zelenilo zahvata povšinu od 12.123m2. Bočno su predviđene parking-zone upravnog parkiranja uz servisne kvartovske saobraćajnice.

U okviru parka planirani su sljedeći sadržaji: plato sa spomenikom; prostor za dječiju igru; dvije kružne površine od tartana sa spravama; dječja biciklistička kružna staza širine 2m; kafe; vodena zabava; ograđeni park za pse; prostor za jogu; skejt park (skejt, bicikla, roleri); teren za košarku, odbojku, mali fudbal, rukomet; trim stazu; prostor za šetnju, odmor, relaksaciju, kao i biciklističku stazu.

Park je osmišljen u pejzažnom stilu, oivičen stablima i žbunjem koji predstavljaju tampon zonu između parka, ulice i okolnih zgrada. Glavna aleja je orijentisana pravcem sjeveroistok-jugozapad, širine 6-8m, planirana na način da njena širina daje mogućnost postavljanja štandova za organizaciju raznih sajmova. Uz glavnu aleju se proteže drvored i povezana je sa svim sadržajima u parku stazama čija je širina 2-4m. Staze u parku zauzimaju 15% ukupne površine.

U centralnoj zoni parka predviđen je plato sa skulpturom. Rješenje skulpture i postamenta biće definisano kroz poseban konkurs Glavnog grada. Sa južne strane spomeničke zone predviđena je vodena površina sa fontanom čija će konstrukcija omogućiti osvježenje u ljetnim mjesecima. Dvije aktivnije zone parka za stariju djecu i odrasle treba da predstavlja skejt park (može i za bicikl i rolere), kao i teren za košarku, odbojku, rukomet, mali fudbal. Za mlađu djecu do 12 godina, planirati dva kružna platoa popločana tartanom, površine od 60-100m2 sa spravama za dječju igru, oko kojih treba projektovati stazu po kojoj djeca mogu voziti bicikla, rolere.

Projektom će biti planirana fazna realizacija. Elaborat eksproprijacije je urađen i dostavljen Upravi za nekretnine PJ Podgorica na ovjeru.

Pored ovog projekta, u Ulici Buda Tomovića (iza zgrade “Splićanka”), na Zabjelu se izvode radovi na izgradnji dječijeg igrališta, tako da će, osim novog parka, kako tvrde u Glavnom gradu, ovaj dio naselja vrlo brzo dobiti i adekvatan namjenski prostor za igru, druženje i provođenje slobodnog vremena najmlađih sugrađana.

Kako piše na sajtu Glavnog grada, na podlozi od vještačke trave biće izgrađen i mini poligon za fudbal,  s obzirom na to da je igralište smješteno neposredno pored poligona za košarku, a uz sve neophodne sadržaje za igru, ovaj prostor će biti dodatno oplemenjen biljnim materijalom i parkovskim mobilijarom.

Niču parkovi na Zabjelu

U isto vrijeme, u dvorištu OŠ “Vuk Karadžić” se radi na podizanju bine koja će, kako je za TV Vijesti izjavila direktorica Svetlana Drobnjak, služiti za razne priredbe, događaje, male pozorišne predstave i ostale slobodne aktivnosti koje škola pripema tokom godine.