Home Tags Kolumna

Tag: Kolumna

Ko utiče na formiranje ličnosti djeteta?

Ličnost se formira i razvija pod uticajem dvije grupe faktora: bioloških i socijalnih, a savremena psihologija ističe kao bitan i treći faktor - aktivnost...

Prinudno izvršenje naknade štete

Žarko iz Podgorice se obratio našoj redakciji sa pitanjem za advokata:Prije tri mjeseca Osnovni sud je usvojio moj tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete...

Naknada štete u pravu

Jedan od važnih aspekata društva jeste i njegovo pravno uređenje. Da bismo najbolje razumjeli međuljudske odnose i njihov status pred zakonom, potrebna nam je...