Dioba imovine pri razvodu braka

Dioba imovine pri razvodu braka

Dragica iz Podgorice postavlja pitanje našem saradniku advokatu Slobodanu M. Đurišiću iz Podgorice koje glasi:

Sa bivšim suprugom razvela sam se prije nekoliko godina, ali u presudi o razvodu braka nije izvršena dioba imovine osim što je sud odredio da smo suvlasnici na nepokretnoj imovini koja se sastoji od kuće i dvorišta, sve označeno kao kat. parcele iz odgovarajućeg lista nepokretnosti. Koja su moja prava i kako da moj suvlasnički dio izdvojim i samostalno fizički koristim?

Odgovor advokata:

Iz postavljenog pitanja gospođe Dragice proizilazi da želi izvršiti fizičku diobu imovine, koja je u Presudi o razvodu braka identifikovana i suvlasnički opredijeljena u odgovarajućem obimu prava. Očigledno je da se radi o imovini koju su bivši supružnici stekli zajedničkim radom u toku trajanja braka.

Ova imovina može se fizički podijeliti između zajedničara (bivših supružnika) i to vansudskim putem, sporazumno, ili pred sudom u vanparničnom postupku. Pretpostavljam da nije došlo do vansudskog rješenja ovog pitanja pa predstoji postupak pred nadležnim sudom.

Postupak se pokreće predlogom koji mora sadržati podatke o predmetu: zajedničarima, udjelima zajedničara, a i o, eventualno, drugim licima ukoliko imaju neko stvarno pravo i kat.podaci.

I u postupku pred sudom moguće je postići poravnanje, što je, gotovo uvijek, najbolje rješenje.

Ukoliko se ne postigne sporazum, sud će saslušati učesnike, izvešće potrebne dokaze i po potrebi odgovarajuća vještačenja, pa će na osnovu cjelokupnog postupka donijeti rješenje o diobi i načinu diobe zajedničke stvari (kuće i dvorišta).

Ako je zajedničku stvar nemoguće podijeliti ili ako bi se time znatno smanjila njihova vrijednost, sud može odrediti da stvar ili imovina pripadne samo jednom nosiocu prava, s tim što će odrediti iznos koji ovaj treba da isplati drugom nosiocu prava (zajedničaru) i odrediti mjesto i vrijeme isplate ili odlučiti da se stvar odnosno imovina proda i tako dobijeni iznos podijeli.

U praksi nije rijedak slučaj da neki suvlasnik (zajedničar) otuđi ili uništi neku od suvlasničkih stvari, u kom slučaju će se uzeti da mu je ta stvar pripala diobom. Naravno, ukoliko se ostali suvlasnici saglase.

Ovo su najosnovniji podaci o diobi stvari ili imovine tako da gospođa Dragica (a i ostali zainteresovani) znaju šta im je činiti, iako ovaj tekst ne obiluje detaljima, s obzirom na to da je sud ovlašćen i po službenoj dužnosti preduzeti neke radnje.

Ako već niste, pročitajte i ostale tekstove iz naše pravne kolumne.