Ko je odgovoran za ujede pasa lutalica?

Ko je odgovoran za ujede pasa lutalica?

Siniša R. iz Podgorice postavio je pitanje našem saradniku advokatu Slobodanu M. Đurišiću iz Podgorice koje glasi:

Stanujem u dijelu grada preko Morače ali često dolazim kod prijatelja na Zabjelo, pa sam primijetio veliki broj pasa lutalica, koji se okupljaju na mjestima gdje je značajan promet pješaka a u blizini maloprodajnih objekata. Primijetio sam da ih poneko hrani i na taj način im stvara naviku okupljanja na istim mjestima.

Prije nekoliko mjeseci slučajno sam naišao, baš u trenutku kada je čopor pasa nasrnuo na starijeg čovjeka koji je nosio kesu sa hranom, oborio ga i nanio mu povrede.

Svakako da se isto može desiti bilo kom prolazniku. Interesuje me ko je odgovoran za ovakve nemile događaje i način i postupak ostvarivanja eventualne naknade štete.

Odgovor advokata:

Naknada štete propisana je Zakonom o obligacionim odnosima koji u čl.148 propisuje da ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi. U konkretnom slučaju očigledno je da se radi o nastanku nematerijalne štete na način što je stariji čovjek vjerovatno pretrpio povredu fizičkog (tjelesnog) integriteta i povredu psihičkog (duševnog) integriteta. Ističem vjerovatnoću jer se u svakom slučaju nastanak štete mora dokazati, odnosno, šteta mora postojati,u suprotnom nema prava na naknadu štete. Postupak za naknadu eventualne štete pokreće se tužbom nadležnom sudu koji će u parničnom postupku raspraviti pitanje osnova, visine i odgovornosti za nastalu štetu.

Polazeći od Zakonskih odredbi a i prakse sudova u Crnoj Gori, odgovornost je na Opštinama i pravnim licima koja vrše komunalnu djelatnost.

Dakle, odredbom člana 32.stava 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da opština u skladu sa zakonom i drugim propisom uređuje i obezbjeđuje obavljanje i razvoj komunalnih objekata i komunalnog reda, dok je članom 32 stav 1 tačka 25 propisano da opština uređuje način i uslove držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama,obezbeđuje uslove za njihovo zbrinjavanje i sprovodi mjere kontrole njihovog razmnožavanja.

Odredbom člana 2. tačka 11. Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da je komunalna djelatnost održavanje kafilerija dok je članom 5. propisano da su komunalne djelatnosti od javnog interesa. Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ”Čistoća” – Podgorica, i to odredbom člana 6 stav 2 propisano je da je ovom društvu povjereno obavljanje poslova komunalne djelatnosti zbrinjavanja i tretmana napuštenih kućnih ljubimaca.

I, dalje, članom 191 Zakona o obligacionim odnosima propisano je da privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koja vrše komunalnu i drugu sličnu djelatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoje usluge.

Izvorni djelokrug poslova opštine shodno članu 17 stav 1 i 2 Zakona o komunalnim djelatnostima, kao jedinice lokalne samouprave, odnosi se između ostalog i na obavezu opštine da preko svojih organa obezbjeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje usled čega osniva komunalna preduzeća i vrši nadzor nad njihovim radom.

Dakle, u ovakvim slučajevima odgovornost je na komunalnoj službi “Čistoća”, jer nije preduzela adekvatne mjere zbrinjavanja i uklanjanja pasa lutalica, a na Opštini jer nije preduzela mjere nadzora nad “Čistoćom”.

Do ovakvog zaključka dolazi se na osnovu uvida u zakonske propise i praksu Sudova u CG.

Ako već niste, pročitajte i prethodnu kolumnu o naknadi štete.